Activitate

Activitățile Oficiului de Studii Pedologice și Agrochimice – Arges:

 • Studii pedologice şi încadrarea terenurilor agricole în clase de calitate;
 • Studii pedologice şi de bonitare a terenurilor agricole, în scopul stabilirii sarcinilor ce revin asupra terenurilor agricole ca urmare a circulaţiei juridice a acestora;
 • Studii pedologice şi bonitarea terenurilor agricole, în vederea concesionării, arendării, comasării parcelelor pe proprietari/exploataţii;
 • Documentaţii de evaluare a terenurilor agricole potrivit legii;
 • Studii pedologice pentru fundamentarea proiectelor privind impactul unor însuşiri ale solului asupra obiectivelor social-economice;
 • Studii de impact şi ale bilanţului de mediu pentru obţinerea autorizaţiei de mediu, potrivit prevederilor legale;
 • Studii de specialitate  privind poluarea solului;
 • Studii pedologice necesare aplicării prevederilor legale pentru scoaterea definitivă sau temporară a terenurilor din circuitul agricol;
 • Studii pedologice necesare aplicării prevederilor legale pentru schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor;
 • Studii pedologice pentru silvicultură;
 • Studii de specialitate pentru agricultura ecologică;
 • Studii pedologice pentru fundamentarea proiectelor de redare în circuitul productiv a terenurilor degradate şi poluate sau pentru prevenirea şi combaterea aridizării;
 • Studii de specialitate pentru înfiinţarea plantaţiilor de livezi, vii, amenajări orizicole şi legumicole, silvice şi piscicole şi alte amenajări agrosilvice;
 • Studii şi analize de sol specifice privind calitatea terenurilor, poluarea mediului şi altele, solicitate de autorităţile centrale pentru mediu, agricultură, finanţe, industrie şi comerţ, transporturi, dezvoltare şi prognoză etc;
 • Studii agrochimice pentru utilizarea raţională şi eficientă a îngrăşămintelor şi amendamentelor;
 • Studii agropedologice privind exploatarea raţională şi eficientă a terenurilor agricole;
 • Studii de planificare a utilizării optime a terenurilor agricole;
 • Supravegherea şi controlul privind respectarea legilor cu privire la protecţia solului;
 • Supravegherea şi controlul modului de aplicare şi respectare a reglementărilor privind utilizarea îngrăşămintelor;
 • Indeplinirea oricăror alte atribuţii în domeniul fondului funciar.

Contact

OSPA ARGES

Aleea Mihail Lungeanu

Pitesti, Arges

Cod postal:110386

Tel:+40248 276 200

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Harta

Program

L-V: 07:30-15:30

SAMBATA -INCHIS

DUMINICA - INCHIS

Mesaj